Đăng nhập Đăng ký
Hotline: 0906 980 900

Máy Đọc Sách Boox

Máy đọc sách Boox C67ML Carta 2+
  • Giảm 16%
3.690.000 VND 3.090.000 VND
Máy đọc sách BOOX Kepler
  • Giảm 12%
4.550.000 VND 3.990.000 VND
Máy đọc sách Boox Max2 (13.3 inches)
  • Giảm 7%
18.890.000 VND 17.490.000 VND
Máy Đọc Sách BOOX Note
  • Giảm 7%
13.900.000 VND 12.890.000 VND